BMW får inte EU-varumärket HYDE PARK registrerat i Schweiz