Till följd av lagändringarna i EU:s varumärkesförordning föreslår nu regeringen att det i fortsättningen inte skall vara möjligt att ge in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Patent- och registreringsverket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.